Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Potrzebujesz wiadomości o energii z odzysku? Dobrze trafiłeś!

Wskutek rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy wypatrują nowatorskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej firm produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, głównie poprzez minimalizację wykorzystania surowców kopalnych oraz zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, lub trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest też zimno.

W szeregu obszarów przemysłu realne jest także wykorzystanie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która powstaje na różnych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie spore oszczędności, a zarazem przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju gospodarki w przyszłych dekadach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na środowisko jak również wiedzy, że gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bo jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej i odzyskanej to jedyna droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tych rozwiązań wymaga poniesienia dużych kosztów, lecz w finalnym rozrachunku pożytek jaki one zapewniają, całkiem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Natomiast zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Kontakt z firmą:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10