W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Jeżeli chcesz zlecić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, skieruj się tu.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu testom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]