Komu potrzebne są badania operatorów?

badania operatorów Bielsko

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Odmienne testy wykonywane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich specyfikę i jakie zdolności okazują się w ich czasie sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstość przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem osób po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak pamiętać, że wygląd testów może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, iż niezbędne są inne badania lub niektóre części są w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające najczęściej postać papierowego testu, a także test sprawdzający zdolności intelektualne. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości postrzegania odległości i wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]