Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Więcej na temat tłumaczenia rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]