Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby uzyskać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w sieci bez problemu można wyszukać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, np. jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Elementy wpływające na finalny koszt tłumaczenia

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują wypunktowane poniżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac akademickich, referatów medycznych bądź dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Wypada wspomnieć, że przekład różnego typu dokumentów jak paszport lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii lub odpisu, a także nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]