Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Szukasz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wielokrotnie przypominać kontrahentowi o opłacie za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w efekcie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie przytoczony wcześniej limit z tej metody może skorzystać większość naszych przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy stu i więcej fakturach nadzorowanie należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]