Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby znaleźć informacje o automatycznej windykacji.

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – czynności, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Kiedy taka forma windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w ustalonym czasie wyraźnie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wspomniane wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi także ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]