O położniku słów kilka

Szukasz porady położnika Kraków? Skieruj się tu.

Co robi położnik?

Położnik to lekarz nadzorujący przebieg ciąży kobiety. Do jego obowiązków zalicza się m.in. diagnozowanie prawdopodobnych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo stanowi dziedzinę medycyny nierozerwalną z ginekologią, co sprawia to, że często jeden profesjonalista jest i ginekologiem i położnikiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnej o zawodu położnika, gdyż przeznaczenie tych osób jest od zawsze zupełnie różne. Podczas gdy położnik dba przede wszystkim o zapobieganie zakłóceniom w trakcie ciąży, misją położnej jest zapewnienie ciężarnej najlepszych możliwych warunków w trakcie porodu i okresu poporodowego.

Kiedy wybieramy się do położnika?

Wizyta u położnika jest konieczna po rozpoczęciu ciąży. Niesamowicie ważna jest nadzór położnika już od pierwszych chwil istnienia dziecka, aż do rozwiązania. Poleci on przeprowadzenie kompletu niezbędnych badań a równocześnie zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nasze dziecko przyszło na świat zdrowe i w jak najbardziej prawidłowy sposób. Wybierając się do położnika, należy wybrać osobę, przy której poczujemy się komfortowo oraz która zapewni nam najwygodniejsze warunki następnych wizyt.

Kontakt z firmą:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801